Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Mat er mer enn næringsstoffer

Maten vi spiser, har stor betydning for helsa vår og utgjør ett av de grunnleggende behovene vi mennesker må ha tilfredsstilt for å overleve. Men mat er mye mer enn noe som bare holder oss i live. Det er viktig at du som helsefagarbeider legger måltidene til rette slik at pasientene opplever trivsel og mestring.

Mennesker som spiser sammen. Illustrasjon.

Måltidene skal gi både næring og hygge, men dessverre er det mange beboere som ikke ser fram til måltidet med glede. Husk at mange pasienter er forsiktige med å komme med ønsker og synspunkter!

Som profesjonell helsefagarbeider bør du ha tenkt gjennom hva du sier, og hvordan du oppfører deg under måltidene.

Ifølge forskriften om kvalitet for pleie- og omsorgstjenesten skal arbeidsstedet utarbeide prosedyrer, og dette gjelder også i ernæringsarbeidet. Prosedyrene skal være tilgjengelige, og de ansatte skal gjøre seg kjent med dem og sette seg inn i hva som er bestemt. Hele personalgruppa må ha en felles forståelse for hvordan dere skal møte disse prosedyrene i praksis.

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Veileder til forskriften

Det er viktig å tenke gjennom følgende spørsmål:

 • Skal de ansatte spise sammen med pasientene? Hvorfor, eller hvorfor ikke?
 • Hvilke hygieneprosedyrer bør man ha i forbindelse med et måltid?
 • Hvordan bestemmer vi hvor vi skal sitte ved bordet?
 • Hvordan skaper vi ro rundt måltidene?

Mange praktiserer at pasientene har sine faste plasser ved bordet under måltidene. Det må være et mål at det er ro rundt måltidene, men enkelte ganger kan det være en utfordring å få til i praksis. Det er viktig å finne en balanse mellom de retningslinjene som gjelder for måltidet, og pasientens forutsetninger.

Et menneske på 85 år har spist omkring 100 000 måltider og har derfor lang erfaring med mat og drikke. Felles for alle pasienter og brukere er at de har hver sin mathistorie med seg, og at de har ulike ønsker for måltidene.

Måltidene kan gi mange muligheter

Under finner du noen eksempler på hvordan mat og måltid kan bidra til noe positivt: Kan du finne flere eksempler?

 • sosial trening
 • sansestimuli
 • aktivisering og ADL
 • brukermedvirkning
 • opplevelse av mestring
 • skape trivsel
 • følelse av fellesskap

Mat og måltid er også forbundet med kultur og religion. Kanskje er det noen religioner som har matregler du ikke kjenner til?

Utfordringer til deg:

 1. Hva skjer med deg når du kjenner matlukt?
 2. Beskriv hva du forbinder med et godt måltid.
 3. Hva bestemmer hvor pasienten skal sitte under et måltid?
 4. Hvorfor tror du noen kan bli frustrerte under et måltid?
  Beskriv med eksempler og diskuter i klassen.
 5. Mener du at de ansatte skal spise sammen med pasientene? Begrunn svaret ditt.
 6. Ta utgangspunkt i påstanden «Som ung helsefagarbeider tilhører du en annen
  matgenerasjon enn mange av de eldre pasientene du skal legge til rette mat for».
  Beskriv fordeler og ulemper med dette.
 7. Har du noen eksempler på kultur og religion i forbindelse med mat og måltid?
 8. Synes du at pasienten skal få forsyne seg selv og smøre maten sin selv?
  Begrunn svaret ditt.
Sist oppdatert 13.11.2018
Skrevet av Wenche Heir, Marit Smith Sørhøy, Wenche Heir og Marit Smith Sørhøy

Læringsressurser

Verdien av måltidet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter