Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er et samlebegrep for flere tilstander eller lidelser med beslektede karakteristika. Man kjenner til at spiseforstyrrelser har eksistert i mange hundre år og i forskjellige kulturer.

Anoreksi

Anoreksi (spisevegring) er en svært alvorlig sykdom.
Den omfatter ofte sammensatte årsaker til spisevegring, og til tross for at pasienten er underernært, kan aktivitetsnivået være høyt.
Frykten for å bli overvektig holder seg, uansett hvor mager hun eller han blir. Sykdommen er livsfarlig, og det kan bli nødvendig med innleggelse på sykehus. Et av de største problemene er at pasienten selv ikke forstår at det kan stå om liv og helse. Behandlingen er ofte omfattende og tidkrevende.

Bulimi

Bulimi (oksehunger) kjennetegnes ved at vi får uhemmet lyst til å spise, og vanligvis mat som er lettspist og inneholder mye energi. Ofte blir spisingen holdt skjult. Mange som lider av bulimi, er også anorektikere. For at de skal klare å holde vekta nede, avslutter de måltidet med å framkalle oppkast, eller de bruker avføringsmidler eller vanndrivende midler. Spiseorgiene fører til ødelagt selvtillit og depresjoner. Sykdommen er livstruende. For bulimikere som ikke er anorektiske, kan sykdommen føre til ekstrem overvekt.

Ortoreksi

Ortoreksi er en ny type spiseforstyrrelse som innebærer at pasienten har fått et sykelig forhold til trening og sunn mat. Fire av fem vestlige kvinner og én til to av fem vestlige menn er så besatt av matens kvalitet at amerikanske forskere betegner det som et anstrengt forhold til sunn mat. Sykdommen har fått navnet ortoreksi og hører hjemme i sykdomsgruppen spiseforstyrrelser. Man har en spiseforstyrrelse når tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt går ut over livskvalitet og normal funksjon i hverdagen.

Hvor utbredt er spiseforstyrrelser?

Hittil har vi nok vært mest oppmerksomme på spiseforstyrrelsene anoreksi og bulimi, da de har vært mest omtalt i mediene etter at de viste seg å være utbredt innenfor idretten. Hver femte jente innenfor norsk eliteidrett har spiseforstyrrelser, og i noen idrettsgrener er hver tredje utøver rammet av matmisbruk. Ortoreksi kan godt kalles en livsstilssykdom, og de fleste forskere er enige om at det er ikke sunt at trivselen blir borte.

Spiseforstyrrelser oppstår som regel i løpet av ungdomsårene. Dette gjelder særlig anoreksi og bulimi, mens overspisingslidelse oftere starter i voksen alder.

Basert på solide nasjonale og internasjonale studier anslås forekomsten av spiseforstyrrelser i Norge for kvinner i aldersgruppen 15-44 å være:

  • Anoreksi: 0,3 prosent
  • Bulimi: 2 prosent
  • Overspisingslidelse: 3 prosent

(kilde: fhi.no)

Sist oppdatert 14.11.2018
Skrevet av Bjørg E. B. Aurebekk og Øyvind Bønes

Læringsressurser

Verdien av måltidet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter