Hopp til innhold

UTGÅTT - Samfunnsfag (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Internasjonale forhold

Makt, konflikter, globalisering, fattigdom og EU – alt dette og mer til hører inn under hovedområdet «Internasjonale forhold».

EU og Norge

9. mai 1950 var den første samarbeidsavtalen for det som den gangen het Den europeiske kull- og stålunionen på plass. Vi regner dette som selve startdagen for Den europeiske union, EU.

Læringsressurser

EU og Norge