Hopp til innhold

UTGÅTT - Samfunnsfag (LK06)

  Dette faget følger en utgått læreplan.

  Internasjonale forhold

  Makt, konflikter, globalisering, fattigdom og EU – alt dette og mer til hører inn under hovedområdet «Internasjonale forhold».

  EU og Norge

  1. mai 1950 var den første samarbeidsavtalen for det som den gangen het Den europeiske kull- og stålunionen på plass. Vi regner dette som selve startdagen for Den europeiske union, EU.

  Læringsressurser

  EU og Norge

  Læringssti

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter