Hopp til innhold

UTGÅTT - Samfunnsfag (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Internasjonale forhold

Makt, konflikter, globalisering, fattigdom og EU – alt dette og mer til hører inn under hovedområdet «Internasjonale forhold».

Makt og avmakt

Makt vil si at man har evnen og muligheten til å få andre til å gjøre som man vil, også hvis det man vil de skal gjøre, er noe de ellers ikke ville ha gjort. Når noen utøver makt, er det alltid slik at det er et ikke-likeverdig forhold mellom partene.

Læringsressurser

Makt og avmakt