Hopp til innhold

Fagartikkel

Rike og fattige land

Til tross for at andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom har blitt halvert de siste tiårene, er det fortsatt omtrent 800 millioner ekstremt fattige i verden. Hvor lever de fattigste menneskene i verden? Og er det slik at vi fremdeles kan dele verden inn i fattige og rike land?

LK06
Favela i Rio de Janerio, Brasil. Foto.

Fordelingen av fattige og rike i verden

Størsteparten av verdens befolkning lever i utviklingsland. I Europa, som har en stor andel rike, industrialiserte land, bor kun 10 % av verdens befolkning, mens Canada og USA står for ca. 5 % av verdens befolkning.

Asia er den verdensdelen som har den største befolkningen i verden. Her bor omtrent fire milliarder mennesker. Det tilsvarer omtrent 60 % av verdens befolkning. Asia har hatt en enorm økonomisk utvikling, spesielt i Kina og India, men det er fortsatt en høy andel fattige der. Det samme gjelder i Sør-Amerika hvor for eksempel Brasil har hatt en stor vekst. Brasil har både enorm rikdom og enorm fattigdom i sin befolkning.

Unge jenter står i kø for å få utdelt mat ved et matsenter i Mogadishu, Somalia, i 2017. Foto.

Den største andelen fattige finner vi i Afrika sør for Sahara. Våren 2017 var det stor fare for hungersnød i Somalia pga langvarig tørke.

Den største andelen fattige i verden finner vi i Afrika sør for Sahara. I 2016 levde hele 41 % av befolkningen der under fattigdomsgrensa.

Absolutt og relativ fattigdom

Det er Verdensbanken som har satt de grensene for fattigdom som er mest brukt. De anslår at ekstrem fattigdom er å leve av under 1,90 US dollar om dagen, noe som tilsvarer ca 16 kroner. FN bruker denne grensen for fattigdom i sine tusenårsmål. Verdensbanken regnet med at i løpet av 2015 gikk antallet fattige under 1 milliard. Tallet er dermed halvert siden 1990.

I tillegg kommer alle som lever i relativ fattigdom. Det betyr at de har inntekt under grensa for hva som trengs for å leve et anstendig liv, sammenliknet med andre mennesker i samme samfunn, for eksempel i samme land. Det betyr at selv om det ikke er mennesker i Norge som lever i absolutt, eller ekstrem, fattigdom, har vi en andel mennesker som lever i relativ fattigdom.

Nyindustrialiserte land

Noen tidligere utviklingsland hører nå til gruppen nyindustrialiserte land. Dette er land som har gjennomgått en rask industrialisering og en påfølgende rask økonomisk vekst. Til tross for en økende andel av populasjonen som har blitt rike, eller som lever med en akseptabel standard, er det fortsatt store fattigdomsproblemer i mange av disse landene. Det beste eksempelet på dette er India, et land med over én milliard innbyggere, som både er nyindustrialisert og har flest fattige i verden. Det blir stadig færre fattige i India, men fortsatt lever flere enn 300 millioner innbyggere under fattigdomsgrensa. De fleste fattige bor i slumområder i storbyene og på landsbygda.

Hvorfor fattige?

Det er mange årsaker til at noen land er fattigere enn andre. I tillegg er det mange sammensatte problemer som fører til fattigdom. Forhold både innad i landet og utenfor kan påvirke fattigdomsnivået. Vi kan kalle det nasjonale og globale årsaker. Av nasjonale årsaker til fattigdom er naturkatastrofer, militære konflikter og dårlig politisk styring. Hvis vi ser på globale årsaker, er gjelden utviklingslandene har til Vesten, et stort problem. En annen er den skjeve fordelingen av ressurser.

Sist oppdatert 06.07.2017
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Verden blir mindre