Hopp til innhold

Oppgave

Viktige begreper knyttet til arbeidsorganisasjoner og lønnsforhandling

I arbeidslivet gjennomføres det lønnsforhandlinger hvert år og hovedforhandlinger annethvert år. Hvis arbeidstakerne og arbeidsgiverne ikke blir enige i disse forhandlingene, ender det i streik. I denne oppgaven skal du definere og fortelle om de ulike organisasjonene i arbeidslivet og hvordan samarbeidet fungerer.

LK06
Streikende YS-medlemmer. Foto.
Sist oppdatert 05.06.2017
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Organisering av arbeidslivet