Hopp til innhold

Oppgave

Arbeidsmiljøloven

LK06
Datatastaturknapp med et paragraftegn. Foto.

Før du går i gang med denne oppgaven, må du sette deg inn i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv., også kalt arbeidsmiljøloven.

Sist oppdatert 21.09.2017
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Organisering av arbeidslivet