Hopp til innhold

Oppgave

Statsråd for en dag

På grunn av stadig økende arbeidsledighet har den sittende statsråden gått av, og du er kommet inn som ny statsråd med tittelen arbeidsminister. På møteinnkallingen til første ordinære statsråd skal du legge fram en tiltakspakke for å få bukt med den stadig økende ledigheten.

Regjeringen Solberg ved kongens bord. Foto.

Oppgave

Bruk fagstoffet som du finner på NDLA sine sider. Finn også ut hvilke virkemidler de ulike politiske partiene har for å få flere i arbeid. Din oppgave er å overbevise resten av regjeringen (klassen din) om hvilke tiltak som skal til for å redusere arbeidsledigheten. Siden du er fersk i politikken, er det viktig at du gir resten av regjeringen flere alternativer. Presenter derfor fem tiltak som du vil sette i verk snarest for å øke sysselsettingen og få flere ut i arbeid.

Lag en presentasjon hvor du presenterer fem forslag, og diskuter i klassen hvilke tre tiltak som skal presenteres for Stortinget.

Sist oppdatert 05.06.2017
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Arbeid