Hopp til innhold

Fagartikkel

Studielån og stipend

Når du er elev på videregående skole eller student som tar høyere utdanning, kan du få utdanningsstøtte fra Lånekassen. Hensikten med denne ordningen er at alle skal ha råd til å ta utdanning, uavhengig av om man er fattig eller rik.

LK06
Studenter i auditorium

Stipend og lån

Utdanningsstøtten består av stipend og lån. Utdanningsstipend er en sum som du får, og som ikke skal betales tilbake. Det er en «gave» fra staten. Poenget med utdanningsstipendet er å utlikne forskjeller mellom grupper som faller heldig ut, og grupper som faller uheldig ut. Studielån skal naturligvis betales tilbake, og etter du er ferdig med utdannelsen, må du betale både renter og avdrag. Studielån i Lånekassen gis uten sikkerhet, og de er altså rentefrie i studietiden. Lånene har en slags gjeldsforsikring, som dekker både død, uførhet og lang tids arbeidsuførhet. I tillegg kan du søke om betalingsfrihet et bestemt antall ganger. Og du er sikret rentefritak ved for eksempel sykdom og arbeidsledighet som varer i over tre måneder.

Du må søke om utdanningsstøtte for hvert studieår. Får du innvilget søknaden, kommer det månedlige utbetalinger på kontoen din i ti måneder av året. I sommermånedene kommer det ingenting. Da er det sommerferie, og du har anledning til å tjene penger på en jobb.

Elever i videregående skole

Alle elever som går på videregående skole, kan få stipend til utstyr. Størrelsen på stipendet varierer med de ulike utdanningsprogrammene. Elever som må bo borte under utdanningen, kan få støtte til boutgifter og reise. Utstyrsstipend, bostipend og reisestipend kan man få uansett hvor mye foreldrene tjener.

Elever som har foreldre med lav inntekt og formue, kan få grunnstipend og lån. Summen er avhengig av foreldrenes inntekt og formue (hva de eier). Hva du selv tjener, har ingen innvirkning på hva du får fra Lånekassen, med mindre du har lærlinglønn, trygd eller pensjon – da får du fradrag i utdanningsstøtten.

Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan søke om de andre typene stipend og lån. I praksis vil lærlinger som bor hjemme, sjelden få stipend, fordi lærlinglønnen påvirker hvor mye man kan få fra Lånekassen.

Høyere utdanning

Når du tar utdanning etter videregående skole, har inntekten og formuen til foreldrene dine ingen innvirkning på hva du kan få av studiestipend og studielån. Det har derimot din egen inntekt og formue. Dersom du tjener mye og kanskje i tillegg har en del sparepenger, får du mindre utdanningsstøtte.

Når du får innvilget utdanningsstøtte til høyere utdanning, får du utbetalt en bestemt sum hver måned i studieåret. Før Lånekassen regner ut hvor mye stipend du kan få, skal de ha oversikt over hvor mye du har tjent, og om du har gjennomført og bestått de eksamenene du hadde planlagt. Derfor får du først i etterkant beskjed om hvor mye av utdanningsstøtten som er stipend, og hvor mye som er lån. Ser Lånekassen at du har fått utbetalt for mye stipend, kan de gjøre noe av stipendet om til lån.

Tilbakebetaling

Først når du er ferdig med utdanningen, begynner du å betale tilbake på studielånet. Da har du gjerne skaffet deg en lønnet jobb. Dersom du har problemer med å skaffe deg jobb etter studiene, kan du som nevnt søke om utsettelse av nedbetalingen.

Det er mulig å søke om studielån også i andre banker enn Lånekassen. Men vanligvis har slike lån så høy rente og så dårlige betingelser at de fleste ikke gjør det.

Sist oppdatert 03.03.2017
Skrevet av Trude Løvskar
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Personlig økonomi og forbruk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?