Hopp til innhold

Oppgave

Diskusjonsoppgave: Spørreundersøkelser

Denne oppgaven er knyttet til fagstoff om spørreundersøkelser. Her skal dere blant annet diskutere krav til anonymitet og hvorvidt spørreundersøkelser er representative.

Et kontor i Storbritannia for masseobservasjon og spørreundersøkelser. Foto.
  1. Diskuter i klassen: Dersom dere skal gjennomføre en spørreundersøkelse på skolen, hvordan må en slik undersøkelse gjennomføres for å sikre elevenes anonymitet?
  2. Hvilke typer spørsmål kan man ikke bruke i en elevundersøkelse på skolen?
  3. Finn eksempler på bruk av spørreundersøkelser i media. Diskuter i hvilken grad disse undersøkelsene oppfyller kravet om representativitet.
  4. Ta utgangspunkt i en spørreundersøkelse – for eksempel et «Partibarometer» i massemedia. Finn ut hvordan undersøkelsen er gjennomført, og om utvalget er representativt.
Sist faglig oppdatert 27.06.2017
Skrevet av Leonhard Vårdal

Læringsressurser

Samfunnsfaglige tenkemåter

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter