Hopp til innhold

Oppgave

Fattig i Norge

Oppgaven er knyttet til fagstoff om fattigdom i Norge. Les fagstoffet før du svarer på spørsmålene.

LK06
Tigger med plakat "hjemløs og sulten" på gata. Foto.

Oppgaver

  1. Hva er fattigdomsgrensen for en husholdning i Norge?
  2. Statens institutt for forbruksforskning har anslått hva en voksen person bør klare seg på i måneden. Her er summen forskjellig fra menn til kvinner. Hvorfor tror du det er slik? Skriv ned noen punkter og drøft i klassen.
  3. Fattigdom rammer noen grupper mer enn andre. Se på listen og forsøkt å finne forklaringer på hvorfor nettopp disse gruppene har flere fattige enn andre grupper?
  4. a) Hvilke tiltak settes inn mot fattigdom i Norge? b) Hva tror du er de beste tiltakene for å bekjempe fattigdom? Har du noen egne forslag?
Sist oppdatert 04.03.2017
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Velferd og levekår