Hopp til innhold

Fagartikkel

Dette er NAV

De fleste av oss kommer før eller siden til å ha kontakt med Nav. Og Nav-kontorene er ikke vanskelige å finne, for det er slike kontorer i alle kommuner og bydeler.

LK06
Ung mann på vei ut av et NAV-kontor. Foto.

Nav er en dør inn til mange viktige velferdsgoder. Her skal vi nevne noen eksempler på hvordan mange unge kan ha nytte av ytelser fra Nav. Noen tjenester er rettigheter som er like for alle – altså universelle. Andre tjenester gis bare til dem som har ekstra behov. Disse tjenestene kalles behovsprøvde.

NAV administrerer en rekke offentlige velferdstjenester, som trygdeytelser, sosialtjenester og tjenester for dem som søker arbeid. Ønsker du kontakt med NAV, kan du gå til NAV-kontoret i din kommune. Eller du kan bruke nettsidene nav.no . Her finnes informasjon om de ulike tjenestene.

Å søke jobb

”Arbeid”-sidene til Nav er for alle typer arbeidssøkende, både for dem som aldri har hatt jobb før, for dem som har jobb og ønsker seg en annen, og for dem som av en eller annen grunn er arbeidsledige og ønsker å komme tilbake i arbeid. Nav gir tips om hvordan du kan bli en god arbeidssøker. De gir også praktiske råd om hvordan du setter opp en CV, og hvordan du kan vise dine beste sider i et jobbintervju.

Dersom du er på leting etter jobb, kan du ha nytte av å bruke jobb-basen til Nav. Du finner den under «Person» og underkategorien «Arbeid». Her er alltid en mengde utlysninger av ledige jobber – både fulltidsjobber og deltidsarbeid. De fleste stillingene krever naturligvis en eller annen form for utdanning og/eller erfaring. Og mange krever at søkeren har fylt 18 år.

Nav-sidene har dessuten veiledningsverktøy og tester som kanskje kan gi deg en pekepinn om hvilken type utdanning og hva slags jobb som passer for deg.

Fødsel og barn

I velferdsstaten Norge får barnefamilier spesiell oppfølging. Det blir satt av betydelige summer til dette over statsbudsjettet hvert år, og det er Nav som sørger for at støtten blir utbetalt til dem som skal ha den.

Barnetrygd får man uavhengig av hvor mye man tjener. Det å ha barn fører med seg en god del ekstra utgifter for en familie. Og gjennom barnetrygden utjevnes forskjellene mellom familier med barn og familier uten barn. Alenemødre og alenefedre får et tillegg i barnetrygden fordi de som regel har større problemer enn andre med å få det til å «gå rundt».

Aleneforeldre har andre tilskuddsordninger i tillegg, som for eksempel overgangsstønad.

Nav fordeler også de pengene som gir foreldre mulighet til å være hjemme med barnet det første leveåret. Arbeidsgiveren gir permisjon, og Nav betaler ut en «erstatning for lønn» hver måned. Dette er et gode som fordeles mellom mor og far. De som ikke har jobb og arbeidsgiver når de føder, får dersom de søker om det.

Etter perioden med foreldrepenger kan familien få i en periode, dersom de velger å være hjemme med barnet i stedet for at det går i barnehage.

Informasjon som angår familier med barn, finnes under «Person» og underkategorien «Familie».

Behovsprøving

Mange typer økonomisk hjelp fra NAV gis bare til dem som har behov for det, de som har liten inntekt. Andre typer støtte er ikke behovsprøvd, som for eksempel barnetrygd. Foreldre får barnetrygd uansett om de tjener mye eller lite.

Helse

En svært viktig del av velferdsstaten er støtten til dem som blir syke og ikke kan arbeide i kortere eller lengre perioder. Arbeidsgiveren har plikt til å betale lønn i 16 kalenderdager (2 uker og 2 dager) til ansatte som er borte fra arbeidet på grunn av sykdom. Så overtar staten dette ansvaret. Arbeidstakeren får fremdeles lønn, men det er Nav som betaler. Også korttidsansatte og deltidsansatte har denne rettigheten dersom de har en vanlig arbeidskontrakt.

En annen viktig støtteordning er den som gjør det billig å gå til lege. Vi betaler bare en brøkdel av det det egentlig koster å få hjelp fra allmennleger eller spesialister. Og når vi har lagt ut en viss sum til legebesøk i løpet av et år, får vi resten gratis. Ordningen omfatter også en del livsnødvendige medisiner.

Sist oppdatert 09.08.2017
Skrevet av Trude Løvskar
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Velferd og levekår