Hopp til innhold

Oppgave

Velferdssamfunn, skatt og fattigdom

LK06
Sist oppdatert 04.07.2017
Skrevet av Nils Naastad

Læringsressurser

Velferd og levekår