Hopp til innhold

Fagstoff

Hva styrer partiene etter?

Det finnes få velgere som er enige med ett parti i alle saker, enten man regner seg som tilhenger av Sosialistisk Venstreparti (SV) eller har sympatier for Fremskrittspartiet (FrP). De politiske partiene har to typer programmer: prinsipprogrammer og valgprogrammer. Programmene forteller oss hva vi kan vente oss av partiet, både generelt og i spesielle saker.

Norske partiledere. Fotokollasj.
Åpne bilde i et nytt vindu

Prinsipprogram

I prinsipprogrammet kan vi lese om ideologien og grunnsynet til et parti. Her ser vi hvilke grunnleggende holdninger partiet har i overordnede spørsmål. Ett eksempel kan være spørsmålet om hvilke oppgaver det offentlige skal påta seg. Mens Arbeiderpartiet og SV mener at det offentlige skal løse relativt mange oppgaver, er Høyre og FrP i langt større grad innstilt på at private skal kunne ta ansvar for slike samfunnsoppgaver.

Valgprogram

Valgprogrammet til et parti bygger på ideologien og på grunnsynet fra prinsipprogrammet. Og her kan vi lese om de konkrete oppgavene som et parti vil prioritere i den kommende valgperioden. Ved fylkestings- og kommunevalg er utformingen av valgprogrammene overlatt til fylkes- og lokalavdelingene av partiene.

CC BY-SASkrevet av Leonhard Vårdal.
Sist faglig oppdatert 10.08.2017

Læringsressurser

Det demokratiske systemet i Norge

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter