Hopp til innhold

Fagartikkel

Synkende partimedlemskap

Mens sju prosent av befolkningen i 1983 var aktive i et politisk parti, hadde tallet i 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), sunket til to prosent. Prosenttallet var altså mer enn halvert. Den samme tendensen ser vi når det gjelder partimedlemmer. I 1980 var ca. 16 prosent av befolkningen medlemmer av et parti, mens det bare var 7 prosent i 2015.

LK06
Kristin Halvorsen og Siv Jensen i debatt. Foto.

Legitimiteten til det politiske systemet vårt bygger i stor grad på at de politiske partiene fungerer. Det er bekymringsfullt når bare ett av seks betalende partimedlemmer deltar i nominasjonsprosessen til stortings- og kommunevalg. De siste 20 årene har samfunnsforskning vist at den lave deltakelsen i de politiske partiene går hånd i hånd med at folk i Norge generelt sett har lite tro på og lite tillit til både politikerne og de politiske partiene. I 2003 ble det gjort en stor undersøkelse i Norge som ble kalt Makt- og demokratiutredningen, der målet var å ta pulsen på det norske demokratiet. I denne utredningen kom det fram at tre av fire er helt eller delvis enige i at partiene ikke er interessert i hva folk mener. Dette gjaldt folk med alle typer bakgrunn – yrke, inntekt, etnisitet og kjønn – tilliten til norske politikere var lav. Valgforskerne har også funnet ut at hele 68 prosent av velgerne synes det er vanskelig å se forskjell på partiene.

Sist oppdatert 14.08.2017
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Det demokratiske systemet i Norge