Hopp til innhold

Oppgave

Partiprogrammene

I denne oppgaven skal du sammenlikne partiprogrammene til flere politiske partier.

LK20LK06
Sentrale høyrepolitikere holder stemmesedler i været. Foto.

Avstemning på Høyres landsmøte i 2017.

Du finner partiprogrammene til alle norske partier i Partidokumentarkivet hos NSD.

Oppgave

Sammenlikn partiprogrammene til Arbeiderpartiet og Høyre.

Gjør deretter det samme med partiprogrammene til SV og FrP.

Forsøk å finne forskjeller eller eventuelle likheter når det gjelder :

  • Måten økonomien og næringslivet bør organiseres på
  • Forholdet mellom staten og samfunnet
  • Vektlegging av sosial ulikhet
  • Vektlegging av individets frihet
Sist oppdatert 30.08.2017
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Det demokratiske systemet i Norge