Hopp til innhold

Oppgave

Ungdomspartier og ungdomspolitikere

LK06
Leder av Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, taler på Høyres landsmøte i 2017. Foto.

Oppgave 1

Les Medlemskap i politiske ungdomspartier.

  1. Diskuter årsaker til at antallet medlemmer i ungdomspartiene øker.
  2. Velg ett av ungdomspartiene, finn informasjon om partiet på internett, og presenter det for klassen.

Oppgave 2

Ta kontakt med noen ungdomspolitikere. Spør dem hvorfor de er aktive i den politiske ungdomsorganisasjonen, og hvilke saker de synes er viktige. Presenter resultatet i klassen.

Sist oppdatert 03.07.2017
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Det demokratiske systemet i Norge