Hopp til innhold

Oppgave

Følg en debatt

LK20LK06
Spørsmål fra salen under skoledebatt

A. Debatt i kommunen

Finn fram til et tema som blir diskutert i din kommune akkurat nå, en aktuell sak som mange har meninger om. Følg denne saken og vis hvor og hvordan den blir debattert. Lag en presentasjon der du viser følgende:

 • Litt om saken og bakgrunnen for den.
 • Utviklingen i saken: Hvor den blir diskutert og hva som kommer ut av diskusjonene.
 • Din vurdering av denne prosessen.

PS. Dersom du ikke har anledning til å bruke tid til å følge en slik prosess i nåtid, kan du ta for deg en sak som er ferdig debattert og avgjort, der du nøster tilbake i prosessen. Dette kan du gjøre ved å bla i aviser (papiraviser og nettaviser) og snakke med noen som var involvert i saken.

B. Debatt på nett

Finn fire saker i to ulike nettaviser, der mange har deltatt med innlegg i kommentarfeltet. Studer kommentarene og gi en vurdering av dem. Du kan blant annet finne ut om dette:

 • Hvem er deltakerne i hver av diskusjonene? (kjønn, alder, politisk eller annen gruppetilhørighet)
 • Hva kjennetegner hver av diskusjonene? (Er innleggene saklige? Er det lange, forklarende innlegg eller korte setninger? Holder man seg til saken? osv.)
 • Hvordan utvikler diskusjonene seg? (Sklir de eventuelt ut på noen måte? Hvordan?)
 • Er det forskjeller på innlegg fra anonyme og fra navngitte personer? Hva går forskjellene eventuelt ut på?
 • Er det forskjeller mellom ulike nettaviser i hvordan debattene foregår?
 • Følger deltakerne de reglene som er satt for debattene?
 • Har debattene moderatorer?
 • Synes du debatter i nettavisene bør ha moderatorer? (Begrunn svaret ditt.)
Sist oppdatert 05.03.2017
Skrevet av Trude Løvskar
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Det demokratiske systemet i Norge