Hopp til innhold

Fagartikkel

Sosiale medier og nettkommunikasjon

Internett gjør det mulig til å kommunisere med få eller mange, og på mange ulike måter. Ikke minst har sosiale medier påvirket hvordan vi kommuniserer. Hvem kommuniserer du med, i hvilket medium og på hvilken måte?

Facebook. Foto.

Facebook, Youtube, Twitter og Instagram er eksempler på sosiale medier, og de kalles gjerne også web 2.0-teknologi. Noen kjennetegn for sosiale medier er at brukerne oppretter en profil på et nettsted. Her kan de for eksempel dele informasjon, utveksle erfaringer, diskutere, legge ut bilder og videoer, og spille spill.

Språket i sosiale medier er gjerne metaforisk. På Facebook har du mange ”venner”, men ”venner” på Facebook er ikke det samme som venner i det virkelige livet. Og skriver du på veggen til noen på Facebook, gjør du selvsagt ikke det når du er på besøk hos vennene dine.

Tenk over: Hvilke andre ord og begreper bruker vi når vi snakker om sosiale medier?

Trekk fra både muntlig og skriftlig kommunikasjon

Nettkommunikasjon har likhetstrekk med muntlig kommunikasjon. Den skjer over kort tid og kan være lite planlagt, men en viktig forskjell er at den enkelt kan lagres. Avstanden i tid og rom kan nærmest forsvinne, og vi kan føle sosial nærhet selv om den geografiske avstanden er stor.

Avstanden i tid kan variere, men mye av nettkommunikasjonen skjer i sanntid og er avhengig av å leses her og nå. Selv om innlegg blir liggende i en historikk og er søkbare, forsvinner de nedover i en tråd eller på en vegg.

Samtidig har nettkommunikasjon likhetstrekk med skriftlig kommunikasjon fordi vi skriver. De formelle kravene er derimot ikke alltid like strenge, men dette vil avhenge av sjangeren. Det er forskjell på å sende en e-post og chatte, og mottakeren av e-posten eller den man chatter med vil være med på å bestemme stil og språkbruk. Her kan sosiale faktorer som alder, kjønn, makt, yrke, sosial og økonomisk bakgrunn påvirke kommunikasjonen.

Tenk over: Hvilke muntlige trekk bruker du når du skriver? Er det forskjell på hvordan du skriver i de ulike sosiale mediene? Hvorfor?

Sosiale faktorer kan viskes ut

Selv om vi ovenfor sa at sosiale faktorer spiller en rolle i nettkommunikasjon (og i all kommunikasjon), kan faktorer som alder, kjønn, sosial klasse og yrke viskes ut på nett. Kontakter kan knyttes der man før neppe ville ha knyttet kontakter, og på mange måter blir verden mindre. Grupperinger oppstår på tvers av venner og bekjentskaper. Vi ser ikke den vi skriver med, og forholdet blir annerledes enn om vi hadde møtt vedkommende i det virkelige liv. Dermed kan det også oppstå nye forbindelser som bryter med tradisjonelle sosiale mønstre.

Twitter er et eksempel på et nettsamfunn der all kommunikasjon foregår åpent. Brukerne har 280 tegn til å skrive en melding, og brukerne kan ha ”følgere” eller ”følge” andre fra en rekke ulike sosiale grupper. Man kan velge å følge statsråder, kjendiser, forfattere, journalister, kollegaer og venner. Via et bredt nettverk følgere kan man nå ut til mange mennesker fra ulike sosiale lag og i ulike aldersgrupper samtidig, og det kan oppstå kommunikasjon mellom mennesker som kanskje ellers aldri ville kommunisert med hverandre.

Sist faglig oppdatert 10.01.2019
Skrevet av Marita Aksnes og Torgrim Gram Økland

Læringsressurser

Medier og ungdomskultur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter