Hopp til innhold

Fagartikkel

Medier og kommunikasjon

Unge i dag har vokst opp med mobiltelefon og Internett som en naturlig del av hverdagen. Vi kommuniserer fysisk og digitalt om hverandre. I det ene øyeblikket kan du diskutere noe med en kamerat, i det andre øyeblikket kommuniserer dere i sosiale medier.

LK06
To gutter som snakker i telefoner laget av hermetikkbokser. Foto.

Har du prøvd å lage telefon av hermetikkbokser?

Norges første datamskin som fyller et helt rom. Foto.

Norges første datamaskin

Det er ikke så veldig lenge siden en mobiltelefon var på størrelse med et leksikon, og en datamaskin krevde nesten et helt rom. Utviklingen de siste 30 årene har gått i et rasende tempo. Hvis du spør en pensjonist hvordan det var da han var ung, blir dette veldig tydelig.

I dag tenker vi knapt på hvordan den teknologiske utviklingen påvirker oss, men det endrer både måten vi tenker på og måten vi lever livene våre på. Tenk bare over hva du bruker mobiltelefonen din til. Hvordan hadde livet ditt endret seg om du ikke hadde hatt tilgang til Internett?

Kommunikasjon går raskere

Teknologiutviklingen har påvirket hvordan vi kommuniserer med hverandre. Menneskene har i flere tusen år hatt behov for å kommunisere på andre måter enn bare ansikt til ansikt. Et eksempel på det er tusen år gamle runeinnskrifter med budskap hogget inn i stein eller risset inn i tre. Senere overtok brevene, telegrammene og faksene formidling av budskap gjennom skrevet tekst. Kommunikasjon på denne måten tok tid.

Det ble lettere, og det gav mer umiddelbar kommunikasjon mellom mennesker, da fasttelefonene ble vanlig i de fleste hjem. I dag er det få som har fasttelefon, og mange bruker andre kanaler for å kommunisere. Du kan kommunisere når som helst, på mange ulike måter, og med hvem som helst over hele verden.

Avsender og mottaker bindes sammen

Kommunikasjon og medium er latinske ord. Kommunikasjon betyr “å gjøre felles”, mens medium betyr “det som er i midten”. Bokmålsordboka definerer medium slik: "middel som noe blir spredt gjennom". I den enkle kommunikasjonsmodellen, prosessmodellen, ser vi forbindelsen mellom begrepene kommunikasjon og medium. Mediet er en kanal som binder sammen avsender og mottaker.

Kommunikasjonsprosessen skjer likevel ikke så enkelt som prosessmodellen beskriver. Ifølge kulturfiltermodellen har avsender og mottaker ulike kulturfiltre. Det kan oppstå støy underveis, og det er langt fra slik at avsenders intenderte mening er den samme meningen mottakeren sitter igjen med.

Repeter kommunikasjonsmodellene:

Kulturfiltermodellen

Prosessmodellen

Valg av medium påvirker kommunikasjonen

Valg av medium skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon, både for avsender og mottaker. Vi kan velge å uttrykke oss verbalt og/eller ikke-verbalt, og vi kan uttrykke oss gjennom tekst, bilder, lyd og film.

Mediet vi velger vil ha betydning for meldingen og kommunikasjonen:

  • En reklamefilm på TV har andre forutsetninger enn en reklameside i en papiravis.
  • En nyhetssending på radio har andre forutsetninger enn en nyhetssending på fjernsyn.
  • En samtale ansikt til ansikt har andre forutsetninger enn chatting på Internett.
Sist oppdatert 18.12.2018
Skrevet av Marita Aksnes og Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Medier og ungdomskultur

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?