Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver til filmen Emojier, et nytt verdensspråk?

Se først filmen Emojier, et nytt verdensspråk? før du svarer på oppgavene.

Oppgaver

  • Smileys, emoticons og emojier. Forklar de ulike begrepene.
  • Hvor har emojier sin opprinnelse?
  • Bruker du emojier? Hvorfor, eller hvorfor ikke?
  • Gi eksempler på ulike emojier hvor betydningen tolkes ulikt og kan skape misforståelser på tvers av for eksempel landegrenser eller aldersgrupper.
  • Er emojier fordummende, eller beriker de språket vårt? Finn gode argumenter for begge syn, og diskuter.
  • Drøft denne påstanden: ”Emojier er ikke bare underholdning. De har blitt politiske”.
  • Bruk emojier til å beskrive en klassekamerat. Klarer de andre i klassen å gjette hvem det er?
Sist faglig oppdatert 19.12.2018
Skrevet av Mairi Macdonald
Rettighetshaver: Norgesfilm AS

Læringsressurser

Medier og ungdomskultur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter