Hopp til innhold

Oppgave

Kebabspråk

Oppgave 1

Utforsk kebabnorsk:

 • Kebabnorsk er en multietnolekt. Hva er det?
 • Hvilke andre språk enn persisk finner du spor av i kebabnorsk?
 • Hvilken språkgruppe tilhører persisk (iransk)? Stemmer det at det er et gammelt språk?
 • Hvilken språkgruppe tilhører hovedspråket i Marokko?
 • Hva er opprinnelsen til ordet "kæbe"? Fra hvilket språkområde er det hentet? Hva tenker du om at nedsettende uttrykk brukes om jenter?
 • Hvilken funksjon kan blandingsspråk/kebabspråk ha?
 • Hva kan være grunnen til at kebabnorsk først ble tatt i bruk på Holmlia?

Oppgave 2

Drøft spørsmålene:

 • Hvorfor er ungdom mer mottakelige for påvirkning fra andre språk enn voksne?
 • Bruker du selv slangord fra kebabnorsk?
 • Hvorfor bruker du eventuelt disse uttrykkene?
 • Tenker du over når du bruker slike ord og uttrykk? Når ville du eventuelt ikke bruke dem?
 • Hvordan er språk en viktig identitetsmarkør for ungdom?

Oppgave 3

Andreas Østby har utgitt Kebabnorsk ordbok. Du finner mye av ordboka på nett.

 • Her er noen av ordene. Finn ut hva de betyr, og hvilken opprinnelse de har:
 • isjpite
 • sjofe
 • avor
 • baosj
 • loke
 • pottet
Sist faglig oppdatert 19.12.2018
Skrevet av Eli M. Huseby

Læringsressurser

Medier og ungdomskultur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter