Hopp til innhold

Oppgave

Påvirkning fra engelsk

Oppgave 1

Ta for deg en TV-serie du følger:

  • Hvor mange engelskspråklige fraser og uttrykk fra TV-serien bruker du selv?
  • Når og med hvem? Hvorfor bruker du dem?

Oppgave 2.

Bla i denne alfabetiske avløserordlista fra Språkrådet: Språkrådets avløserordliste.

  • Finn eksempler på avløserord du selv bruker, og noen du ikke kjenner til.
  • Sier du matkvern eller foodprocessor?
  • Hva avgjør om du velger det engelske ordet eller det norske?

Oppgave 3

Drøft spørsmålene:

  • Truer påvirkning fra andre språk det norske språket? Vil det norske språket forsvinne?
  • Er du redd for en slik utvikling? Hvorfor/hvorfor ikke?

Oppgave 4

Bruk den digitale ordlista Urban Dictionary og lag en quiz der du utfordrer klassekameratene dine til å forklare uttrykkene du har plukket ut.

Oppgave 5

Drøft spørsmålene:
  • Hvorfor vil du sannsynligvis reagere hvis en godt voksen person bruker uttrykk som "chille", "dude" og "babe"?
  • Hvordan vil du knytte det til det du har lært om kommunikasjon og kultur?
Sist faglig oppdatert 19.12.2018
Skrevet av Eli M. Huseby

Læringsressurser

Medier og ungdomskultur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter