Hopp til innhold

Oppgave

Bruk av banneord

Oppgave 1

Norske banneord er ofte knyttet opp mot religiøse tabuer. Hør på disse to lydklippene der to unge gutter fra en videregående skole i Bergens-området diskuterer det annet kjønn.

 • Noter ned banneordene du hører.
 • På hvilken måte er de knyttet opp mot religiøse tabuer?
 • Hvorfor er det nødvendig for de to guttene å bruke så mange banneord?
 • Kunne de ha uttrykt det samme uten å bruke banneord?

Lydklipp 1

Dialog mellom to ungdommer fra Askøy

0:00
-0:00

Lydklipp 2

Dialog mellom to ungdommer fra Loddefjord

0:00
-0:00

(Lydklippene er produsert av MIK-elever ved Laksevåg videregående skole på bestilling fra Mediesenteret ved Høyskolen i Bergen.)

Oppgave 2

Prøv å skrive om samtalene til standard norsk og drøft:

 • Hva dreier samtalene seg egentlig om?
 • Forstår du alle ordene som blir brukt? Hvilke ord er vanskelige å forstå? Hvorfor?
 • På hvilken måte kan disse samtalene ses på som intrakulturell kommunikasjon? Slå opp definisjonen dersom du ikke husker den.

Oppgave 3

Hvordan ville disse samtalene ha forløpt dersom det var to jenter som snakket sammen om gutter, om det samme temaet?

 • Gjør lydklipp 1 eller 2 om til en slik samtale med samme tema, der aktørene er jenter.
 • Hvordan ville de ha ordlagt seg? Ville det skje noe med språket?

Oppgave 4

Gjør en undersøkelse i klassen og drøft:

 • Hvem banner?
 • Hvilke banneord bruker de som banner?
 • Hvorfor banner de?
 • Er det forskjell på jenter og gutter?
 • Banner ungdom mer enn voksne, slik dere erfarer det?
Sist faglig oppdatert 19.12.2018
Skrevet av Eli M. Huseby og Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Medier og ungdomskultur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter