Hopp til innhold

Fagartikkel

Smilefjes og emotikoner

Vi bruker mimikk og kroppspråk til å vise følelser når vi møter hverandre ansikt til ansikt. Når vi ikke kan se hverandre, må vi bruke andre tegn. I skriftlige tekster bruker vi som regel ord, men i noen sammenhenger bruker vi emotikoner.

Selv om kommunikasjon i sosiale medier og med mobiler har mange likhetstrekk med muntlig kommunikasjon, blir det ikke helt likt. Ansiktsuttrykk og mimikk er viktig for hvordan vi tolker et budskap. Derfor har smilefjes langt på vei overtatt rollen som følelsesformidler når vi ikke møtes fysisk.

Smilefjes, eller emotikoner, er tegn som uttrykker ulike følelser, opprinnelig bare ved hjelp av tastaturet på en datamaskin. Den første kombinasjonen av slike tastetegn var det kjente smilefjeset :-), som oppsto i et amerikansk debattforum i 1982. Smilefjeset og andre utgaver spredte seg raskt, ikke minst i tekster der det passer å erstatte ord med kjappe grafiske utgaver av følelsene du ønsker å uttrykke.

Emotikoner er følelsesbilder

Emotikoner (ordet er på engelsk satt sammen av emotions, følelser, og icon, som betyr bilde; altså følelsesbilde) er blitt en naturlig del av våre tekster som vi formidler til andre. De fleste kjenner til emotikoner som :-) :-( eller <3.

Smilefjes eller emotikoner kan ha ulike funksjoner. Når du får en melding der det står "Glad i deg :-)", er emotikonet :-) med på å underbygge innholdet i meldingen. Smilefjeset forsterker budskapet "glad i deg", i motsetning til om meldingen står uten smilefjes.

Emotikoner kan også ha en sosial funksjon. Det vil si at en innenfor en sosial gruppe kan utvikle bestemte emotikoner. Dette finner vi eksempel på innenfor ungdomskulturen, der det vil oppstå egne emotikoner som ungdom kjenner til og bruker for å vise tilhørighet.

I dag bruker de fleste egne emotikontastatur når de skriver i sosiale medier eller på sms. Der finnes det veldig mange ulike tegn du kan bruke som erstatning for ord. Emotikontastaturet inneholder tegn og symboler i kategorier som dyr, mat og idrett.

Tenk over: Hvordan opplever du å få sms-meldinger fra venner som ikke bruker emotikon?

Emotikoner kan gi merbetydning til teksten

Emotikoner kan gi uttrykk for noe som ligger «under teksten». Et tradisjonelt smilefjes kan for eksempel si fra om at vi kanskje ikke mener teksten så alvorlig som det kan se ut som. Emotikonene kan utdype teksten og kanskje også lage morsomme kontraster og bidra til en dobbeltkommunikasjon ved at vi bevisst legger inn tvetydighet eller ironi i tekstene våre.

Motsatt kan vi la være å legge inn emotikoner i tekster der man forventer å finne dem, og gjøre mottakerne usikre. Slik kan emotikonene bidra til mottakers fortolkning av budskapet, som kan være entydig eller flertydig.

Passer det alltid med et smilefjes?

Emotikoner kan ikke brukes hvor som helst. Sender du en SMS eller en kjapp Facebook-melding, kan du drysse emotikoner over teksten. Lager du derimot en jobbsøknad eller et debattinnlegg i en nettavis, skal du være forsiktig med emotikonbruk hvis du vil bli tatt alvorlig.

Vi skal også være klar over kulturelle forskjeller her. En ansatt i et stort amerikansk firma sendte en kjapp melding ledsaget av et smilefjes til sin franske sjef. Dette ble altfor uformelt for henne. Nettsiden "Emotikon etiquette" har laget en video med skikk-og-bruk-regler for sammenhenger der det passer med emotikoner og der det ikke er så passende, og hvilke emotikoner som i så fall skal brukes, og hvilke som ikke anbefales.

Tenk over: Kan bruken av emotikoner være med på å forflate og forenkle språket, eller er emotikonene et positivt bidrag til kommunikasjonen?

Sist faglig oppdatert 18.12.2018
Skrevet av Jostein Saakvitne, Marita Aksnes og Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Medier og ungdomskultur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter