Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan skrive kreativt?

Hvordan går man frem for å skrive en låt, tegneserie eller et blogginnlegg? Det finnes mange tekstsjangrer som gir rom for kreativitet. I denne filmen forteller en låtskriver, en tegneserieforfatter, en manusforfatter og en blogger om hvordan de skaper tekst.

Oppgave 1

Du møter fire unge tekstskapere i denne filmen. De jobber i ulike sjangrer, men likevel har de en del til felles. Hva er det?

Oppgave 2

Alle forfatterne kommer med noen konkrete råd om hva du kan gjøre når du skal lage en tekst.

  • Hvilke råd er det?
  • Skiller disse rådene seg fra skriveråd du har fått i norsktimene? Hvis det er en forskjell, hva tror du er årsaken?
  • Hvilke av rådene vil du ta med deg videre i eget tekstarbeid? Del dette med en medelev.

Oppgave 3

Bli enige i klassen om et tema i faget som dere har lyst til å fordype dere i. Velg så blant teksttypene som blir presentert i filmen og lag egne tekster med dette temaet (det er fint om dere velger ulike).

  • sangtekst
  • blogginnlegg
  • manus til et teaterstykke (kan være til en liten scene)
  • tegneserie

Framfør tekstene for hverandre (eller del på andre måter). Gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet. Hva var bra, og hva kunne vært enda bedre?

Reflekter sammen til slutt: Hvilke styrker og svakheter hadde de ulike tekstsjangrene når det gjaldt å få fram temaet dere valgte?

Sist faglig oppdatert 25.03.2019
Skrevet av Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Skape og vurdere tekster

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs