Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I diskursanalysen skal vi se nærmere på forholdet mellom tekst og kontekst. Hvilke tenkemåter og holdninger bygger teksten på? Det kan vi finne ut ved å analysere alt fra selve teksten, til tekstens kontekst og kulturell kontekst.

Etter å ha gjennomført denne læringsstien skal du

  • kunne forklare hva som menes med begrepet diskurs
  • vite hva som påvirker hvordan vi forstår tekster
  • ha gjennomført en diskursanalyse