Hopp til innhold

Oppgave

Hersketeknikker

LK06

Om hersketeknikker - Store Studio

Oppgave 1

Se videoklippet og svar på spørsmålene.

 • Hvem kom først opp med begrepet "hersketeknikker"?
 • Hva var bakgrunnen for at begrepet oppstod?
 • Begrepet oppstod på 1970-tallet. Kan du tenke deg noen grunner til at det oppstod akkurat da?
 • Hvorfor har det ifølge Sandvik vært nødvendig å utvide begrepet?
 • Hva synes du om atferden tidligere statsminister i Sverige, Gõran Persson, demonstrerer her? Hva kan grunnen være til at han opptrer slik?

Oppgave 2

Hvordan reagerer du på måten folk snakker til deg på? Påvirker det synet på deg selv og synet på andre? Utfør dette forsøket i klassen og observer hva som skjer.

NB! Det er viktig at bare testlederne leser instruksjonen som kommer fra side to og utover her:

Oppgave 3

Diskuter følgende i samlet klasse etter forsøket:

 • Identifiser hersketeknikkene i dette forsøket.
 • Hvordan følte deltakerne det, som ble utsatt for hersketeknikker?
 • Hvordan påvirket bruken av hersketeknikker kommunikasjonen til den enkelte?
 • Hvordan følte deltakerne det, som fikk positiv tilbakemelding?
 • Hvordan påvirket dette kommunikasjonen til den enkelte?
 • Hvilken av merkelappene var det lettest å gjennomskue?
 • Hvilken var det vanskeligst å gjennomskue? Hvorfor?
 • Klarte den som fikk "BLANK" å gjennomskue sin lapp?
 • Hva kan vi lære av dette forsøket?

Oppgave 4

Tenk over, og diskuter med en medelev:

 • Har du opplevd at andre har brukt språket til å vise at de har makt over deg, mer kunnskap enn deg eller få deg til å føle deg dum?
  • Husker du hva vedkommende sa?
  • Hva var situasjonen?
  • Hvordan reagerte du i denne situasjonen?
  • Kan du forklare hvorfor du reagerte slik du gjorde?
Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Eli M. Huseby

Læringsressurser

Tekst og samfunn