Hopp til innhold

Oppgave

Lag en reklamefilm

LK06

Oppgave 1

Hvorfor skal ungdommer velge å søke på akkurat din skole eller programfaget ditt? Lag en reklamefilm om programfaget ditt eller skolen din. Bruk de fem arbeidsfasene når du/dere planlegger filmen.

Filmen skal være på maks. ett minutt. Målgruppen er elever i Vg1 på din egen skole. Filmen skal ikke inneholde tale, men dere kan ta opp bakgrunnslyd og legge på musikk i etterkant.

  1. Lag først et kort manus og en storyboard som viser de scenene dere vil ha med.
  2. Gjør opptak av scenene.
  3. Finn bakgrunnsmusikk.
  4. Rediger filmen i et filmredigeringsverktøy og lagre den i et format som kan lastes opp på nettet.

NB! Dersom dere ønsker å publisere videoen på YouTube, må musikken være rettighetsklarert, og de personene som er med i filmen, må gi sitt samtykke.

Oppgave 2

Analyser reklamen du / dere har laget, der du / dere kommenterer dette:

  • Gjør greie for kommunikasjonssituasjonen og målgruppen.
  • Hva slags tekst har du laget, og hvilke modi har du brukt (lyd, tale, musikk, bilde, farger, teksttyper, og så videre)?
  • Gjør en analyse av de kommunikative funksjonene i reklamen (språkfunksjoner og språkhandlinger).
  • Hvordan har du bygget opp reklamen (se de retoriske fasene)?
  • Hvordan har du brukt etos, logos og patos? Har du brukt noen virkemidler (for eksempel gjentagelse, metafor, sammenligning, retorisk spørsmål og så videre), og hvorfor?
  • Hvordan vil du vurdere reklamen som helhet?
Sist oppdatert 16.12.2018
Skrevet av Torgrim Gram Økland, Marita Aksnes og Ragna Marie Tørdal
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Hva vil vi med teksten?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?