Hopp til innhold

Fagartikkel

Kairos og aptum

For å treffe mottakeren med ordene dine, må du tenke over hva som er situasjonen, altså tekstens kontekst. Du tilpasser det du sier, hvordan du sier det og når du sier det. En viktig side ved retorikken handler om å tilpasse talen til situasjonen.

LK06
Portrett av Donald Trump i profil. Foto.

President Donald Trump er omdiskutert. Han bryter med manges forventninger til en statsleder.

Kairos

I begrepet situasjonen legger vi blant annet hvem som er publikum, stedet og tidspunktet for talen. Noen situasjoner legger sterke føringer for at noe skal sies, for hvem som skal si det og for hva som skal sies. På fagspråket kaller vi denne situasjonen for kairos – "det rette tidspunktet”. Ved å benytte seg av mulighetene som ligger i den aktuelle situasjonen, kan du forsterke virkningen av den retoriske teksten.

På samme måte vil en feilvurdering av kairos gjøre at du ikke når fram med budskapet slik du ønsker. Hvis du for eksempel tror at ungdommen som er publikum ikke kan noe om emnet du snakker om, vil de møte det du sier med skepsis.

Tenk over: Hvilke føringer ligger i disse to situasjonene? Hvem snakker, og hvordan påvirker situasjonen hva de sier og hvordan?

  1. En historietime
  2. En begravelse

Aptum

Aptum betyr egnethet eller hensiktsmessighet. I retorisk sammenheng dreier det seg om at en tale må være egnet eller hensiktsmessig utformet og fremført. Dette er et krav til taleren. Hvis taleren ikke tilpasser teksten sin til situasjonen, sier vi at hun bryter kravene til aptum.

Du må utforme tekstene du lager slik at både innhold og språk egner seg i tekstens kairos. Også stemmebruk, kroppsspråk og framtoning må være tilpasset både innholdet, taleren og publikum[1] .

Hvis du bryter forventningene til aptum, skaper det gjerne reaksjoner fordi du bryter noen normer hos mottakeren. Slike brudd påvirker avsenderens etos. Vi opplever avsendere som ikke tilpasser seg situasjonen som mindre troverdige. Et eksempel er hvis du opptrer for uformelt i en formell sammenheng, som å kle deg i hullete bukser, være usaklig eller bruke slang.

Vi opplever aptum ulikt

Det ligger i forklaringen av begrepene kairos og aptum at både avsender og mottaker vil ha ulike oppfatninger hva som er passende eller upassende. Det kan være små detaljer vi er uenige om, eller vi kan se hele teksten som upassende i situasjonen. Normene vi bruker når vi vurderer tekstens aptum er i stor grad kulturbestemte. Samtidig finnes det noen allmenne oppfatninger om hva som er høflig og uhøflig.

Et eksempel som viser at det finnes ulike oppfatninger, er reaksjonene på den amerikanske presidenten Donald Trumps taler. Du vil finne mottakere i både Norge og USA som synes det er befriende med hans direkte tale og uformelle språklige stil. De føler at han snakker "deres språk" og de er enige i det han sier. Slik blir det å bryte med vedtatte normer for statsledere positivt for Trump når det gjelder en bestemt mottakergruppe.

Selv om du finner Trump-tilhengere i Norge, er det ganske mange her i landet som reagerer på hans fremtreden, spesielt i offisielle taler. Hvorfor er det slik? En forklaring er at det finnes noen allmenne oppfatninger for hvordan en statsleder skal oppføre seg. Vi forventer at han eller hun skal være høflig og ha en formell stil. Det gjelder alt fra klær til valg av tema, kroppsspråk og ordbruk.

Ikke bare én mottaker

Dette eksempelet viser at det ikke alltid er så lett å vurdere kairos. Du vil i dagens digitaliserte samfunn ofte ha flere mottakergrupper. Da er det også vanskelig å tilpasse seg kravet til aptum, og det er umulig å tilpasse seg alle. Derfor må du velge ut hvilke mottakere du først og fremst henvender deg til og ha disse i tankene når du utformer teksten din.

  1. 1«Aptum». Jan Grue. Store norske leksikon. 9999.
Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Torgrim Gram Økland, Marita Aksnes og Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Hva vil vi med teksten?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?