Hopp til innhold

Fagartikkel

Memoria

Mange har opplevd å stå foran et publikum og ikke huske hva man skulle si. Kanskje det var fordi man var nervøs eller ikke hadde forberedt seg godt nok. Det kan være ganske ubehagelig. Heldigvis finnes det noen gode råd.

LK06
Latop med post-it lapper. Foto.

Den digitale utviklingen har gjort at det ikke lenger er like viktig å huske alt.

Memoriafasen er ikke like aktuell i dag som han var på Aristoteles’ tid. Denne fasen er heller ikke like aktuell i skriftlige og sammensatte tekster som den er i forbindelse med muntlige tekster. Men i og med at dette handler om å huske talen til framføringen, er det gjerne noe du har bruk for når du skal holde en muntlig presentasjon eller et foredrag.

Hvordan bruke manus

Det er vanlig å støtte seg til et manus i slike situasjoner. Det kan hjelpe oss til å gjøre presentasjonen tydelig og strukturert. Likevel bør vi ikke være fullstendig låst til manuset vårt. Da mister vi raskt kontakt med publikum, som på sin side fort mister interessen for det vi snakker om.

Poenget med et manus er å lage et tydelig manuskript med de viktigste stikkordene og hovedstrukturen i presentasjonen. For at du skal kunne bruke manuset godt og snakke fritt og engasjert, er det viktig at du husker stikkordene og strukturen. Dette gjør at memoriafasen fortsatt er aktuell. Her får du noen konkrete råd:

  • Bruk få stikkord, helst ikke flere enn fem.
  • Bruk stikkordene fra da du planla teksten din. Bruk tre emneord fra hoveddelen, i tillegg til ett stikkord fra innledningen og ett fra avslutningen.
  • Skriv stikkordene på fem lapper. Da er det lettere å holde fokus på hvert moment du skal snakke om.
  • Øv! Du må snakke deg gjennom talen eller framføringen flere ganger. Du øver helt til du klarer å snakke fritt med bare stikkordslappene til hjelp.

Stordalen øver før foredraget

Sist oppdatert 14.12.2018
Skrevet av Torgrim Gram Økland, Marita Aksnes og Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Hva vil vi med teksten?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?