Hopp til innhold

Fagartikkel

Elocutio

Når du skal framføre et budskap, kan du gjøre det i ulike sjangere og med mange forskjellige virkemidler. Du velger ikke samme ord i en tale til familien din som når du skal holde et debattinnlegg. Hvordan finner du de riktige ordene?

LK06
Jan Erik Vold live. Foto.

Jan Erik Vold framfører egne dikt til Chet Bakers musikk. Vold har vurdert hvilke ord han skal bruke og hvordan han skal framføre dem.

Stil og sjanger

Som regel vil du i en skoleoppgave få beskjed om hvilken sjanger teksten din skal være i. Du har lært hva som kjennetegner de ulike sjangrene når det gjelder stilnivå, innhold og form. Som regel er det lurt å ikke bryte med disse sjangerforventningene. Du må derfor tenke over hvilken stil som skal prege teksten din.

Humor og ironi fungerer dårlig i en artikkel eller en jobbsøknad, men kan gjøre stor lykke i et kåseri. I en artikkel vil vi derimot gjerne legge oss på en saklig stil med mer eller mindre nøytral ordbruk. Vi bruker gjerne begrepene høystil, middelstil og lavstil for å forklare forskjellene på stilnivå.

  • Høystil er når du bruker et formelt og høytidelig språk, gjerne med fremmedord eller mange språklige bilder. Det blir gjerne brukt høystil når man snakker om alvorlige emner.
  • Lavstil er når du bruker et muntlig språk med slang og banneord. Tradisjonelt blir lavstil knyttet til følelser og brukt for å skape humor eller vise aggresjon.
  • I de fleste tekster du skal lage på skolen forventer vi middelstil, som altså legger seg mellom det høytidlige og det veldig uformelle.

Mottakerbevissthet

Du må også ta hensyn til hvem som er mottaker. Du snakker og skriver annerledes til barneskoleelever enn til studenter på universitetet, selv om temaet er det samme. Mottakerene har ulikt kunnskapsnivå. Du må altså tilpasse språket ditt til anledningen. Alle disse vurderingene hører hjemme i eloqutiofasen.

Stordalen velger stil på foredrag

Sist oppdatert 14.12.2018
Skrevet av Torgrim Gram Økland, Marita Aksnes og Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Hva vil vi med teksten?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?