Hopp til innhold

Fagartikkel

Inventio og dispositio

Vet du hvor du skal starte når du har fått i oppgave å skrive en tekst eller holde en tale? Du må først finne ut hva teksten skal handle om og hva som er relevant å ta med. Så må du planlegge i hvilken rekkefølge momentene dine skal presenteres.

Mann som tenker. Foto.

Fase 1 - inventio

Selv om du som regel må skrive en tekst som skal svare på en gitt oppgaveformulering, må du likevel starte med å finne ut hva du faktisk skal skrive om og hvor du skal hente informasjon til oppgaven. Det samme gjelder når du skal holde en tale eller en presentasjon.

Du kan bruke flere kilder som kan hjelpe deg i denne første arbeidsfasen. Start gjerne med læremidlene i det aktuelle faget. Deretter kan du bruke både biblioteket og internettleksikon for å få mer informasjon. Skal teksten være kreativ, kan du finne inspirasjon flere steder. Du finner tips til kreativ idéutvikling i norskfaget.

All informasjon og alle ideer du får, setter du opp i et tankekart eller en idèliste med momenter som kan passe til oppgaven. Da har du vært innom inventiofasen.

Oppgave som kan hjelpe deg i den kreative prosessen: Idéutvikling i kreativ tekst

Fase 2 - dispositio

Stor sett alle tekster bør ha en innledning, en hoveddel og en avslutning. Det gjelder både skriftlige, muntlige og sammensatte tekster. Du må bestemme hvor du skal plassere momentene du fant fram i idèmyldringsfasen. Å planlegge dette er første ledd i dispositiofasen.

Du kan tenke ganske likt når du planlegger de aller fleste tekster:

  • I innledning skal du presentere temaet for teksten.
  • I hoveddelen er det en god regel å prøve å holde seg til tre hovedargumenter eller momenter.
  • I avslutningen skal du oppsummere hovedpoeng og konkludere.

Se hvordan en tekst kan planlegges

Petter Stordalen er en hotelleier og eiendomsutvikler som ofte er i media. Selv om han er trent i å holde taler, pressekonferanser og bli intervjuet, stiller han alltid forberedt.

Petter Stordalen planlegger pressekonferanse

Sist faglig oppdatert 14.12.2018
Skrevet av Torgrim Gram Økland, Marita Aksnes og Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Hva vil vi med teksten?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter