Hopp til innhold

Oppgave

Språkbruksanalyse

LK06

Oppgave 1

Hva må være sant i disse ytringene? Finn proposisjonene og skriv dem ned.

 • Norge er verdens beste land å bo i.
 • Forrige uke kom sønnen min hjem klokken ti.

Hva kan du si om referanse, flertydighet og kontekst i de to ytringene?

Oppgave 2

Det er ifølge Searle fem grunnleggende språkhandlinger: påstander, ordrer, løfter, følelsesuttrykk og kvalifiseringer.

Hvilke språkhandlinger vil du si dette er?

 • Klokka er tre.
 • Utestedet stengte klokka to.
 • Kom deg hjem.
 • Jeg vil ikke mer.
 • Du er ikke noe glad i meg.

Oppgave 3

Grice har formulert fire grunnregler for god kommunikasjon: Vær oppriktig, vær informativ, vær relevant, vær klar.

 • Finn eksempler fra dagliglivet der du eller andre velger å bryte grunnreglene til Grice.
 • Hvilke grunnregler brytes, og hvorfor? Hva blir konsekvensene? Bruk kommunikasjonsmodellen når du forklarer.

Oppgave 4

Analyser kommunikative funksjoner i en tekst. Du kan velge et blogginnlegg, et leserinnlegg, utdrag fra et talkshow eller en reklame som du vil analysere.

Bruk spørsmålene nedenfor som et utgangspunkt for analysen din:

 • Hva slags type tekst er det (skriftlig, muntlig, sammensatt)
 • Hva er sjangeren, og hvilke modi er teksten satt sammen av?
 • Hva er kommunikasjonssituasjonen (avsender, mottaker, melding, kontekst, medium)?
 • Hvilke språkfunksjoner og språkhandlinger finner du? Det kan være flere språkfunksjoner i en tekst, men som oftest vil én dominere. Velg ut ytringer du synes er relevante å kommentere.
 • Vurder deretter samspillet mellom teksttype, sjanger, kommunikasjonssituasjon og kommunikative funksjoner.
 • Kommenter i hvilken grad du synes kommunikasjonen er vellykket.
Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Torgrim Gram Økland og Marita Aksnes
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Hva vil vi med teksten?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?