Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan argumenterer du?

Tenk deg at du skal overbevise noen voksne om noe du har lyst til å gjøre. Velg deg ut en av disse situasjonene. Mottaker står i parentes:

  • Du vil reise alene til Syden med noen venner (dine foresatte).
  • Klassen vil reise på klassetur til Berlin (tysklæreren din)
  • Elevrådet vil innrede et spillrom (rektor)

Hvordan vil du argumentere? Skriv ned minst fem argumenter du tror kan fungere overbevisende.

Du skal bruke disse argumentene til å skrive manus til et debattinnlegg på slutten av læringsstien, men først skal vi se litt nærmere på hva retorikk er.

Sist faglig oppdatert 14.12.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Hva vil vi med teksten?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter