Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  Retorikk er læren om talekunst. Det handler først og fremst om kunsten å overbevise. Denne læren har sin opprinnelse i antikken. I dag bruker vi retorikk på som verktøy for å skape og vurdere flere teksttyper.

  Etter å ha fullført denne læringsstien skal du kunne

  • beskrive og bruke retorikkens fem arbeidsfaser
  • forklare hvordan appellformene påvirker kommunikasjon og bruke kunnskapen i produksjon av egen tekst
  • ta hensyn til situasjonen når du skal argumentere
  • skrive manus til en argumenterende tekst