Hopp til innhold

Oppgave

Utforsk andre ikke-verbale signaler

LK06

I en globalisert verden blir interkulturell komptanse viktigere. I media debatteres det ofte at nordmenn mangler slik kompetanse. Utforsk: Hvilke ikke-verbale signaler gir nordmenn som ikke er gangbare i møte med andre kulturer? Hvordan bør vi opptre? Hva er etikette og anbefalt omgangsform i ulike kulturer?

Oppgave 1

Kwintessential er et britisk nettsted som ble opprettet i 2003. Handels- og forretningsvirksomhet er blitt mer og mer globalisert. Store kontrakter kan strande fordi man ikke har tilstrekkelig innsikt i interkulturell kommunikasjon. Nettstedet tilbyr forretningsfolk hjelp til å unngå de vanligste fellene. Mange av rådene dreier seg om ikke-verbale signaler vi gir som ikke faller i heldig jord i andre kulturer.

Scroll ned til Kwintessentials alfabetiske liste over land. Velg deg tre land, fra hver sin verdensdel.

  • Hvilke råd gis når det gjelder etikette og omgangsformer, slik som kroppsspråk, klesdrakt, bruk av farger og gaveoverrekkelser?
  • Lag en tabell, der du sammenligner og sammenfatter skikkene for etikette og omgangsformer i de tre landene.
  • I hvilket av landene du har valgt, tror du norske ungdommer vil møte de største utfordringene?

Oppgave 2

Som elev i Kommunikasjon og kultur skal du orientere norske ungdommer som skal reise til det aktuelle landet. De vil gjerne vite hvordan de skal forberede seg på utfordringer de kan komme til å møte når det gjelder regler for etikette og omgangsformer.

Velg ett av landene i Kwintessentials oversikt og velg en av disse oppgavene:

  • Skriv en informativ tekst
  • Lag en brosjyre med informasjon og bilder, for eksempel i Microsoft Publisher

Oppgave 3

Velg ett av landene i Kwintessentials oversikt.

Som elev i Kommunikasjon og kultur har du blitt bedt om å skrive et velkomstbrev til elevene (ungdommer) fra en vennskapsskole i landet du har valgt. Dette brevet skal oversettes til språket i dette landet og skal hjelpe dem med å finne seg til rette i Norge.

  • Skriv velkomstbrevet som skal presentere sider ved norske omgangsformer som det kan være nyttig for gjestene å kjenne til.

Oppgave 4

"When in Rome, do as the Romans do" er et uttrykk. Les om opprinnelsen til dette uttrykket When in Rome. Hva innebærer dette uttrykket? Hvordan henger dette sammen med stoffet vi har drøftet i ikke-verbal kommunikasjon?

Oppgave 5

Se videoen om klær og kommunikasjon. Klærne tolkes som tekster og ytringer.

  • Vil klærne som omtales bli oppfattet slik de blir tolket her i landene du har tatt for deg i oppgavene over?

Hva forteller klærne?

Oppgave 6

Ta utgangspunkt i eksempler på ikke-verbale signaler, og lag rollespill der misforståelser rundt dette fører til kommunikasjonssvikt.

Sist oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl

Læringsressurser

Hva er ikke-verbal kommunikasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?