Hopp til innhold

Fagartikkel

Kroppsstillinger – positurer

Kroppsstillingen din, eller posituren som vi også kaller det, sender signaler. Hvis du ligger over pulten din på skolen, gir det signal til de rundt deg at du er litt slapp. Hvordan kan du bruke positurer til å vise interesse?

Unge slapper av

Hvilke signaler gir ungdommene på dette bildet?

Positur er måten mennesker står på, går på, hvordan vi sitter, kneler og ligger. Det er også måten vi endrer kroppsstillinger på når vi kommuniserer. For eksempel når man reiser seg opp fra en stol, kan det bety: «Nå passer det å avslutte samtalen».

Kroppen er uhyre fleksibel, og vi bruker den både emblematisk, illustratorisk, regulatorisk, for å uttrykke våre følelser og som berørere, for å bruke de betegnelsene vi har innført tidligere. Vi kan her bare ta med noen eksempler.

Kulturelle forskjeller

Mange afrikanere reagerer på europeernes måte å gå på. Europeernes travelhet viser seg ved at mange går fort og målbevisst. I Afrika er en rolig fremadskridende bevegelse et tegn på verdighet og sinnsro. Mange steder bør en ikke gå forbi eldre personer uten å be om tillatelse først, eller med en håndbevegelse «be om vei». Hos oss uttrykker vi noe av det samme ved at det er regler for hvem vi lar passere gjennom en dør først.

Å sitte på huk er en naturlig hvilestilling, men enkelte steder ansett som uestetisk – muligens fordi det er stillingen for avføring og vannlating. Vi og amerikanerne kan gjerne slenge oss ned i en stol og legge beina i kors. Til dels kan vi også strekke beina ut på kontorpulten, selv om det ikke regnes for å være god skikk.

Å legge beina i kors eller på kontorpulten anses som meget vulgært i Thailand, Kina og Japan. Fotsålen skal ikke vises til samtalepartneren. Også araberne reagerer negativt på en slik kroppsstilling. Begge føttene skal helst hvile på bakken.

Politiets måte å stå på. Illustrasjon.

Positurene til mennesker som vil vise makt er ofte symmetriske.

Positurer som viser sosiale roller

Betydningen av måten å sitte eller stå på varierer fra sted til sted. Noen steder skal man for eksempel sitte når autoritetspersonen taler, for å vise respekt. Hos oss er det mest vanlig å reise seg for autoritetene. Afrikanske høvdinger sitter gjerne på en stol, mens undersåttene må vise en krypende holdning for å vise respekt.

Det finnes også rituelle positurer som praktiseres under utøvelsen av religion. For eksempel å knele foran et alter, eller å bøye seg og nikke med hodet under bønn som ortodokse jøder foran klagemuren. Ved bønn vil enkelte løfte armene og håndflatene opp, andre folder hendene, noen kaster seg mot bakken og berører den med pannen, som muslimer i bedestilling.

Militære kommandostillinger er ofte symmetriske (bortsett fra håndgester). Asymmetri er et generelt avslappingstegn. Sove- og hvilestillinger er vanligvis asymmetriske.

Er det forskjell på kjønn?

Sittestillingen kan være et kulturbetinget kjønnsrollemønster. Åpen beinstilling hos kvinner er i mange kulturer utfordrende og kan oppfattes som en erotisk invitasjon. Det er mer vanlig at kvinner sitter med beina sammen – enten utstrakt, eller trukket opp til seg. Menn kan derimot ofte innta en mer åpen beinstilling.

Sist faglig oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Hva er ikke-verbal kommunikasjon?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter