Hopp til innhold

Oppgave

Utforsk kroppsstillinger, avstand og hilseskikker

LK06

Oppgave 1

Oppsøk en person utenfor klasserommet og start en samtale. Observer hvordan kroppsspråket ditt påvirker den andre:

  • Se på effekten hos den andre når du blir ivrig og lener deg frem og hever stemmen.
  • Hvordan reagerer den andre? Blir han eller hun også ivrig og lener seg frem?
  • Hva skjer om du går litt tettere på enn det du føler er normalt? Hva gjør den andre da?

Prøv også hva effekten blir dersom du virker uinteressert når den andre snakker.

  • Hvilket kroppsspråk bruker du for å signalisere at du ikke er interessert i hva den andre forteller?
  • Hvordan reagerer den andre?

Oppgave 2

Let etter eksemplene i fagteksten om hilseskikker. Du kan også finne eksempler på hvordan folk hilser og berører hverandre når du ser filmer fra andre land og kulturer.

  • Lag en tabell som viser hvordan kroppsspråket i forbindelse med hilseskikker varierer fra land til land. Forklar med ord, men sett også gjerne inn bilder som viser hilseskikken.

Oppgave 3

Prøv å etterligne andre kulturers hilseskikker. Hvorfor føles det uvant og merkelig?

Sist oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Hva er ikke-verbal kommunikasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?