Hopp til innhold

Oppgave

Fra manus til rolle

Skuespillere kan mye om kommunikasjon. Hva kan vi lære av hvordan profesjonelle skuespillere arbeider?

LK06

Bergens-skuespilleren Tom Larsen, som har spilt i alt fra reklamefilmer til dramafilmer, gir oss i et innblikk i hvordan han forbereder seg, fra manus til ferdig rolle. Før du ser videoen (omtrent 10 min) bør du se gjennom lærestoffet om kroppsspråk og ikke-verbal kommunikasjon.

Oppgave 1

 • Sammenlign de to rollefigurene. Du kan blant annet se på:

  • utseende
  • klesdrakt
  • kroppsstilling – positur
  • kroppsbevegelser
  • håndbevegelser og gester
  • øynene og blikket
  • mimikk
  • språk
  • stemmebruk og prosodi
 • Hvordan bidrar dette til å bygge opp forventningene til hva som skal skje videre? Hvorfor tror vi at utfallet vil bli mye verre i det første tilfellet enn det andre?
 • Vi får se et klipp videre i Bestevenner. Hvordan har Tom Larsens rollefigur utviklet seg? Ta utgangspunkt i lista over. Hva er det som gjør at vi nå får større sympati for rollefiguren?
 • For å framstille rollefiguren Øllik, mener Tom Larsen at mimikken var særlig viktig. Hvorfor, tror du? Foruten mimikken, hva er det som bidrar til at Øllik-figuren lever opp til navnet sitt? Hvordan bidrar lille Jonas til dette bildet?
 • Språk er identitet. I klippene snakker Tom Larsen gebrokkent norsk, bergensdialekt og nynorsk. Hvordan bidrar språket i hvert enkelt tilfelle til rollefiguren og hvordan han framstår?
 • Se på den improviserte scenen fra Smil. Kommenter kommunikasjonssituasjonen. Hvilke verbale og ikke-verbale signaler sender den kvinnelige skuespilleren om at hun IKKE ønsker å komme inn? Hvilke teknikker bruker Tom Larsens rollefigur for allikevel å få det som han vil? Kjenner du igjen noen hersketeknikker?

Oppgave 2

Lag et rollespill:

 • Ta utgangspunkt i den improviserte scenen fra Smil. Spill omvendte roller, der kvinnen ønsker seg inn, mens mannen ikke ønsker det.
 • Lag små rollespill der dere dobbeltkommuniserer, ikke har samsvar mellom verbalt språk og kroppsspråk, har skjulte budskap eller underkommuniserer noe og bruker en eller flere hersketeknikker.
 • La tilskuerne analysere hva dere har demonstrert.

Oppgave 3

Du har lært om identitet og hvordan konflikter kan oppstå når vi ikke kan identifisere oss med noe eller noen. Tom Larsen syntes det var vanskelig å nærme seg rollefiguren til en psykopat.

 • Drøft om skuespillere kan lære oss noe om å forstå andre mennesker og deres motiver. Kan vi lære dette ved å bruke noen teknikker?
Sist oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Eli M. Huseby
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Hva er ikke-verbal kommunikasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?