Hopp til innhold

Oppgave

Smilet – et universelt språk?

LK06

Kroppsspråk kan ha mange ulike betydninger i forskjellige kulturer. Smilet, derimot, er et av de få ansiktsuttrykkene som forskerne har funnet har den samme grunnleggende betydning i de fleste kulturer.

Oppgave 1

Er det slik at et smil har en universell betydning?

 • Se på påstanden om at smilet kan ha den samme grunnleggende betydningen, uavhengig av kultur. Stemmer det, tror du?
 • Er betydningen av det å smile noe som i så fall er medfødt, eller er det noe vi har lært?
 • Oppfattes et smil alltid positivt?

Oppgave 2

Mennesker med ulike klær, hår- og hudfarge. Illustrasjon.

Alle smiler på samme språk.

 • Hva tenker du når du ser tegningen her? Hva tror du kunstneren vil uttrykke?
 • Hva er det mest iøynefallende du finner i tegningen?
 • Se på fargene. Hva uttrykker de? (konnotasjoner, positivt, negativt, stemning)
 • Illustrasjonen har tegneseriepreg (cartoon). Hvorfor tror du kunstneren har valgt denne uttrykksformen?
 • Kunstneren har prøvd å få fram mange kulturer i illustrasjonen. Hvilke kjennetegn på ulike kulturer ser du?
 • Kunstneren har kalt tegningen sin Alle smiler på samme språk. Synes du han har fått fram dette i tegningen sin?

Oppgave 3

Lag en undersøkelse:

Dere skal nå undersøke hva som skjer når dere i en offentlig situasjon smiler til tilfeldig forbipasserende. Noter hvilke reaksjoner dere møtte når dere smilte eller lot være å smile til en person.

Følgende regler gjelder:

 1. Velg et strøk hvor dere ikke er alene. Tenk dere om.
 2. Personen skal være en fremmed. Velg især personer på deres egen alder, noen barn og voksne av hvert kjønn.
 3. Du skal oppnå øyekontakt med personen, uansett om du smiler eller ei, for å være sikker på at han eller hun har sett deg.
 4. Bestem deg for om du vil smile eller ei før du nærmer deg en person. og hold fast ved den beslutningen.
 5. Velg helst en person som er alene. Det påvirker folks reaksjoner når de er sammen med andre.
 6. Dere går to sammen, men litt fra hverandre når dere nærmer dere en person.

Dette skal dere merke dere:

 • Var det vanskelig eller lett å la være å smile, hvis en person selv smilte først?
 • Hvordan føltes det å smile til en person som ikke smilte tilbake?
 • Er det alders- eller kjønnsforskjeller i folks reaksjoner?
 • Hvilke omstendigheter kunne ha ført til andre resultater: tid, sted, vær?
 • Hvilke typer av smil observerte dere?

Oppsummer funnene deres i klassen. Hvilke observasjoner har dere gjort? Kan dere trekke noen konklusjoner om smilets universelle betydning? Smiler hele verden på samme språk?

Sist oppdatert 04.01.2019
Skrevet av Eli M. Huseby

Læringsressurser

Hva er ikke-verbal kommunikasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?