Hopp til innhold

Oppgave

Utforsk verbal kommunikasjon

Oppgave 1

Hva er vanskelig når du skal lære deg norsk som andrespråk? Undersøk hvilke problemer nykommere har når de skal lære norsk.

Drøfting: Hvilke utfordringer står en nybegynner overfor når han eller hun skal lære et nytt språk, for eksempel norsk? Tips: Gå gjennom underpunktene i denne delen om språklæring:

 • Ord har ulik betydning.
 • Lydene kan skape vanskeligheter.
 • Ulikt tonelag kan gi ulike betydninger.
 • Ulik setningsbygning.
 • Grammatikken er forskjellig.
 • Dialekter, sjargong, slang og lokalkunnskap.

Finn konkrete eksempler på hvilke problemer hvert av disse punktene skaper for nybegynneren.

Metode: Observasjon av språkundervisning for fremmede.
Intervju med de involverte: lærere og elever.

Oppgave 2

Hvilket ungdomsspråk bruker dere? Du/dere skal kartlegge vanlig ungdomsspråk i de ungdomsgjengene dere kjenner. Finn eksempler på ord og uttrykk som er vanlig blant ungdommen, men ikke vanlig blant voksne, der dere bor. Lag gjerne egne ordlister.

Drøfting:

 • Hvilke uttrykk er særegne for din gruppe?
 • Hvor kommer disse ordene fra (engelsk, svensk, andre språk)?
 • Brukes noen av uttrykkene som er nevnt i denne delen som "kebab-norsk", "asfalt-norsk" eller "salsa-norsk" blant dere på skolen?
 • Hvorfor brukes slike ord og uttrykk?
 • Hva vil du kalle disse uttrykkene? Er det sjargong, slang eller lokal dialekt? Hva er forskjellen?

Metode: Observasjon og intervju.

Oppgave 3

Morsmål og andre mål: Undersøk hvordan morsmålet påvirker måten vi lærer andre språk på. Finn eksempler på hvordan norske uttrykk og språkvaner påvirker språklæringen.

Drøfting:

 • Hva kan ulik bruk av «ja» og «nei» føre til?
 • Finn eksempler på norvagismer, interferens, og språklig uttrykksmåte: lineær-, sløyfe-, parallell-, og spiralmodell når du skal lære et nytt språk.

Metode: Lesning, observasjon og intervju.

Sist faglig oppdatert 20.11.2018
Skrevet av Øyvind Dahl

Læringsressurser

Hva er verbal kommunikasjon?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter