Hopp til innhold

Oppgave

Stygge ord og banning

Banning er et språklig fenomen i Norge. Vi kaller ordene skjellsord, og vi forbinder det med noe stygt. I boka Ungdomsspråk, av Ingrid Hasund, finner vi en definisjon på banning:

  • Banning er knyttet til noe som er tabu eller stigmatiserende i en kultur.
  • Banneord skal ikke forstås bokstavelig.
  • Banneord kan brukes for å uttrykke sterke følelser og holdninger.

Oppgave

Skriv en refleksjonstekst hvor du ut fra dine egne erfaringer ser på banning som fenomen i din vennekrets eller i din kultur.

  • Har banning en reell funksjon for deg?
  • Hva assosierer du med banning?
  • Kan banneord og stygge ord bidra til stigmatisering?
  • Er bannskap en del av din identitet?
Sist faglig oppdatert 20.11.2018
Skrevet av Trine Leirvik Kristiansen
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Hva er verbal kommunikasjon?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter