Hopp til innhold

Fagartikkel

Grammatikken er forskjellig

Mange forbinder ordet "grammatikk" med pugging av regler om bøying og komma. Det stemmer gjerne når du skal lære et nytt språk. I førstespråket bruker du grammatikken uten å tenke deg om.

Hugget i stein. Foto.

Med grammatikk mener vi regler for hvordan språket skal bygges opp. Uten et slikt regelverk – det være seg nedskrevet eller ikke – vil ikke mennesker kunne forstå hverandre på en entydig måte. Alle språk har grammatikk, også de som ikke er nedskrevet.

Det er lett å tenke at alle grammatikker må være utformet på den samme måten som i våre europeiske språk. Men det er langt fra tilfellet. Vi har allerede sett at det finnes ulike setningsmønstre. I tillegg kan vi finne forskjeller i hvordan vi bøyer ulike ordklasser.

Ulike bøyningsmønster

I noen språk, slik som i tysk, bøyes substantiv i kjønn, tall og kasus. Kasusspråk har litt friere ordstilling enn i norsk. Det betyr at ord kan stå flere steder i en setning, for formen sier noe hvilken funksjon det har i setningen. Ser vi på grammatikken til det nordsamiske språket, finner vi et langt mer avansert kasus- og bøyningssystem enn både norsk og tysk. Kasusformene finnes i norsk nå nesten bare som en rest fra det norrøne språket i stående uttrykk, i navn, og i enkelte dialekter – slik som «til fjells», «til sjøs», «Dale», «oppi dalom» og så videre.

Ulik markering av kjønn

På engelsk skiller man vanligvis ikke mellom hankjønn og hunkjønn i grammatikken. Det heter "a girl", "a boy", "the girl", "the boy". Men man bruker "she" om en skute, så det har nok vært skille mellom kjønnene også der, slik som på fransk "la fille" (jenta) "le garçon" (gutten).

På norsk skiller vi mellom følgende uttrykk: «Han elsket sin kone» og «Han elsket hans kone». På engelsk og fransk heter det i begge tilfellene "He loved his wife" og "Il aimait sa femme" (Han elsket sin/hans kone), men det er vel helst bare i grammatikken at det går ut på det samme …

Hva er forskjellen i betydningen til disse to setningene: «Han elsket sin kone» og «Han elsket hans kone?»

Sist faglig oppdatert 20.11.2018
Skrevet av Øyvind Dahl
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Hva er verbal kommunikasjon?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter