Hopp til innhold

Oppgave

Det første språket

Se videoen og svar på spørsmålene:

Oppgave 1

  • Hvor mye av det som blir sagt i videoen kunne du fra før?
  • Hva var nytt for deg?

Oppgave 2

  • Helene Uri introduserer flere teorier om hva de første ordene menneskene brukte, var. Nevn minst to teorier og begrunnelsen for disse.
  • Hva er forskjellen på språk og dialekt?
  • Hvilke språk har flest morsmålsbrukere?
  • Hvor lite er et lite språk, ifølge Uri?

Oppgave 3

  • Er norsk et lite eller stort språk? Drøft og finn begrunnelser for begge svar.
  • Hvorfor kan vi lage veldig lange ord på norsk?
  • Uri sier at det norske språket ikke er truet. Kan du tenke deg hva som kan true det norske språket?
Sist faglig oppdatert 20.11.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Hva er verbal kommunikasjon?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter