Hopp til innhold

Oppgave

Hva er kommunikasjon?

Den danske filosofen og forfatteren Søren Kierkegaard (1813–1855) er blitt tilskrevet dette sitatet: «Kommunikasjon er for samspill det som pusten er for å leve.»

Oppgave 1

Forstår du kommunikasjonsbegrepet?

 • Forklar hva ordet kommunikasjon kommer av.
 • Hvordan brukes ordet i dagligtale?
 • Gi eksempler på hvordan ordet brukes. Se for eksempel i papir-/nettavis, søk opp ordet på nettet og i oppslagsverk.
 • Forklar hvordan ordet «felles» fungerer som en fellesnevner i de sammenhenger ordet kommunikasjon brukes. Gi eksempler.
 • Hvordan kan vi karakterisere både transportmidler som bil og fly og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som Internett og sms som kommunikasjon? Hva har de til felles?
 • Drøft sitatet som er gjengitt i innledningen: «Kommunikasjon er for samspill det som pusten er for å leve.» Hva tror du menes med samspill? Kan ordet erstattes med fellesskap? Hvordan kan kommunikasjon da tilskrives en grunnleggende betydning?

Oppgave 2

Hvilken kommunikasjonsform?

 • Dersom du sammenligner kommunikasjon i form av menneskelige møter ansikt til ansikt med digital kommunikasjon (for eksempel e-post, sms, chatting, telefon), hva er likt og hva er ulikt?
 • Lag en tabell med to kolonner og flere rader: fysisk kommunikasjon/digital kommunikasjon, likt/ulikt.
 • Hvilken av kommunikasjonsformene (fysisk eller digital) er å foretrekke hvis du skal:
  • bestille en feriereise?
  • slå opp med kjæresten?
  • be om et anbud på en jobb?
  • kondolere noen?
  • si opp et abonnement?
  • foreta et jobbintervju?
 • Sammenlign svarene deres. Hvis dere har forskjellige svar, drøft hvorfor.
 • Til slutt bør du drøfte om det, til tross for forskjellene mellom disse to kommunikasjonsformene, finnes noe grunnleggende likt. I så fall, hva?
Sist faglig oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell