Hopp til innhold

Fagartikkel

Å forstå og misforstå

Det er viktig at vi prøver å forstå hverandre når vi kommuniserer, men hva vil det si å forstå? Hva er manglende forståelse og hva er misforståelse? Vi skal ta for oss noen ulike eksempler for å illustrere dette.

En jublende student blant mange triste studenter. Illustrasjon.

Når du forstår hva noe betyr, har du koblet det ukjente med noe som er kjent.

Hva vil det si å forstå?

For å forstå, bruker vi tidligere kunnskap og erfaring og kobler de nye begrepene eller hendelsene til det vi kjenner fra før. På den måten kan vi utvide vår kunnskap og vårt erfaringsområde.

Når barn lærer nye ord og begreper, skjer det i samtale med andre barn og voksne. Til å begynne med sier alle dyr kanskje ’vov’, men etter hvert lærer barnet at noen sier ’mø’, andre ’bæ’, ’nøff’, ’mjau’, og så videre.

Vi kan si at ny forståelse er et resultat av forhandling. Tilbakemelding fra andre mennesker gir oss etter hvert begreper og språk som er viktig for å utvide vår kunnskap. Nye begreper bruker vi til å tenke med.

Et ord som brukes på Madagaskar er ordet ’maso’.
- Kan du forstå hva det betyr?
Jeg vil anta at omtrent 100 % av leserne her ikke vet hva ordet betyr. Du forstår det ikke.

Et ord som brukes på engelsk er ordet ’eye’.
- Forstår du hva det betyr?
Jeg vil anta at omtrent 100 % av leserne vet hva ordet betyr. Du forstår det.

Hvis jeg nå forklarer at ’maso’ betyr ’øye’ på Madagaskar.
- Forstår du hva det betyr?
Jeg vil anta at nå kan de samme 100 % som nettopp sa at de ikke forsto ’maso’ si at nå forstår de hva ordet ’maso’ betyr.

Hva er det som har skjedd inne i hodet ditt, når du i det ene øyeblikket sier at du ikke forstår og i neste øyeblikk sier at du forstår? Svaret er selvfølgelig at du har koblet det ukjente med noe som er kjent.

  • Å forstå vil si å koble den andres tegn (ord, språk, kroppsspråk, handling) med et tilsvarende tegn fra ens egen erfaring/forståelseshorisont
  • Forståelse er en form for forhandling: Hvilken mening skal tilskrives tegnet?
  • Kontekst og erfaring kan gi en nøkkel til forståelse

Hva er manglende forståelse?

Manglende forståelse oppstår når mottaker ikke kan koble innkommende tegn til lagret, kjent informasjon fordi vedkommende mangler informasjon eller referanse. Han/hun har ikke noe begrep å koble det ukjente til.

En som nettopp er kommet til Norge fra Somalia møter på ordet ’Sankt Hans-fest’. Kanskje han hører at klassekameratene skal feire ’St. Hans’. Hva vet somalieren om ’St. Hans’? Sannsynligvis har hun ikke begreper om hva det kan være. Det er like gåtefullt som ordet ’maso’ var for deg i eksemplet ovenfor.

Du kan forklare for nykommeren hva ’St.-Hans fest’ er, men du må sannsynligvis bruke mange ord og bilder for at vedkommende skal forstå. Det beste vil nok være å ta vedkommende med på en St.Hans fest, slik at hun selv får oppleve hva det er for noe.

Så kan vi snu eksemplet rundt: Dersom nå somalieren sier at hun skal hjem og feire ’Id al-Fitr’ så er det kanskje du som ser ut som et spørsmålstegn. Hva er det? Du har ikke noen referanse å knytte det til, det er ikke noe begrep på norsk. Du kan ikke koble det til noe kjent.

Kanskje du i religionstimene har lært hva ’Id al-Fitr’ er. Det er avslutningen på den muslimske fastemåneden, ’Ramadan’. Etter at muslimene ikke har hatt lov til å spise og drikke fra soloppgang til solnedgang i en hel måned, kan de på ’Id al-Fitr’ spise hva de vil og hvor mye de vil. Det er en stor fest innenfor islam.

Hva er misforståelse?

Misforståelse oppstår når du tror du forstår, men har koblet feil. Misforståelse oppstår når mottaker foretar kobling, men koblingen medfører feil eller blir misvisende.

I en internasjonal gruppe hvor vi brukte engelsk som kommunikasjonsspråk spurte jeg:
- What is Norway famous for abroad?

En spansktalende jente rakte opp hånden og sa: ’skiing!’. Jeg sa ”yes, very good” og så for meg norske gullmedaljevinnere i skisporten. Jeg gjentok spørsmålet:

- What more is Norway famous for?

Nå hørte jeg tydelig at den samme jenta svarte: ’biking!’. Jeg følte meg litt usikker. Jeg visste ikke at Norge var verdensberømt for sykling.

Men nå var det jeg som misforsto. Etter litt frem og tilbake fikk hun frem at hun mente ikke ’sykling’ men ’viking’. På spansk uttales ’v’ og ’b’ omtent som ’b’ på norsk. Som nordmann hørte jeg tydelig ’biking’, jeg koblet det til sykling, jeg koblet altså feil. Det ble misforståelse.

Hva skal vi gjøre når vi forstår at vi ikke forstår?

Dersom du forstår at du ikke forstår, oppstår ’gylne øyeblikk’! ”Be happy!” Det betyr nemlig at du kan få ny innsikt og forståelse. Da kan du spørre og grave og gjøre undersøkelser. Hva er det du ikke forstår?

Ulike meninger er ikke nødvendigvis negative. De kan representere ’gylne øyeblikk’ som åpner for ny forståelse.

  • Når du forstår at du ikke forstår, oppstår ’gylne øyeblikk’.
  • Hvis du ikke forstår at du ikke forstår, har du et problem.
Sist faglig oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale