Hopp til innhold

Oppgave

Drøft relasjoner og kontekst

Oppgave 1

Både relasjonen til den du kommuniserer med og situasjonen rundt kommunikasjonen påvirker hvordan du koder og avkoder en melding. Kan du se for deg ulike situasjoner der følgende meldinger kan tolkes ulikt? Beskriv situasjonene.

  • Sitt ned
  • Har du et problem?
  • Jeg kjenner din mor
  • Du er flink

Oppgave 2

Gå i dybden på minst to av situasjonene du beskrev i oppgave 1.

  • Hvordan tror du relasjonen spiller inn i tolkningen av meldingen?
  • Hva blir forholdet mellom intendert mening og mottatt mening i disse situasjonen? Er de veldig forskjellige?
  • Kan du tenke deg andre faktorer enn relasjonen og situasjonen som kan påvirke tolkningen?
Sist faglig oppdatert 08.11.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale