Hopp til innhold

Oppgave

Repeter og bruk kulturfiltermodellen

Oppgave 1

  • Repeter begrepene i kulturfiltermodellen ved å se gjennom videoen. Husker du alle stadiene?
  • Forklar begrepene kulturfilter, intendert mening og kontekst. Bruk eksempler.

Oppgave 2

  • Skriv ned alle assosiasjonene du har til ordet "katt" og sammenlign lista di med sidemannens liste. Har dere lik forståelse av dette begrepet?
  • Hvordan ville en samtale mellom to som har ulik forståelse av begrepet "katt" foregå? Forklar ved hjelp av kulturfiltermodellen.

Oppgave 3

I klippet fra TV-serien Skam møter vi Isak hos helsesykepleieren på skolen.

  • Analyser kommunikasjonen mellom Isak og helsesykepleieren ved hjelp av kulturfiltermodellen.
  • Hva tror du har formet kulturfiltrene til helsesykepleieren og til Isak? Beskriv det du oppfatter som deres kulturelle ståsted (normer, verdier og erfaringer). Er de veldig ulike? Begrunn svaret ditt.
  • Hvis du kjenner TV-serien: Hvordan har det påvirket din tolkning av samtalen mellom Isak og helsesykepleieren at du kjenner til hva Isak strever med og hva som har skjedd tidligere (samtalens kontekst)?
  • Hvis du ikke kjenner serien, søk etter informasjon om karakteren Isak i Skam. Vil du etter å ha lest litt om ham endre din beskrivelse av noen av elementene i kulturfiltermodellen? Forklar hvorfor/hvorfor ikke.

Oppgave 4

Hva slags nytte kan du ha av å kjenne til kulturfiltere og kulturfiltermodellen

  • i møte med mennesker i hverdagen?
  • i nåværende og framtidig arbeidsliv?
Sist faglig oppdatert 08.11.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe og Øyvind Dahl

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell