Hopp til innhold

Fagstoff

Å forstå meldinger

Vi er alle både avsender og mottaker i mange situasjoner i løpet av en dag. I alle disse situasjonene vil du og de du kommuniserer med tolke meldinger ulikt, fordi dere har ulike kulturfiltre.

Unge mennesker som snakker sammen i gruppe. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Selv om både avsender og mottaker tror at de forstår hverandre, og tror at de forstår på samme måte det som blir sendt, kan det godt tenkes at de har forstått samme melding (tegn, signal) på høyst forskjellige måter. Da snakker vi ikke om innholdet, men om forståelsen av meldingen. De involverte kan godt være uenige om saken, men poenget her er hvorvidt de forstår hva den ene eller den andre tilskriver av betydning og mening. Kulturfiltrene kan føre til at den mening mottakeren til slutt tilskriver avsenderens melding, er helt annerledes enn det avsenderen hadde til intensjon å sende.

Kommunikasjon er en prosess fram mot felles forståelse

Det kan se ut som kulturfiltermodellen er ganske komplisert, men om du går gjennom den ledd for ledd, vil du trolig kjenne igjen mange situasjoner fra dagliglivet. Egentlig burde den vært enda mer komplisert, fordi vi ofte er både avsender og mottaker på en gang. Den prosessen som i modellen er tegnet fra venstre mot høyre, foregår samtidig fra høyre mot venstre. Vi kunne tegnet en speilvendt versjon av modellen og lagt den oppå den første. Mye av poenget er at den pågående prosessen bidrar til å etablere et meningsfellesskap – en felles forståelse.

CC BY-NC-SASkrevet av Øyvind Dahl, Eirik Befring og Marthe Johanne Moe. Rettighetshaver: NRK
Sist faglig oppdatert 07.11.2018

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell